Termeni şi condiţii

Definiții

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

Site - reprezintă Site-ul Internet aparținând JUST TRAVELS & TOURS S.R.L., care se află la adresa justtravelstours.ro, prin intermediul căruia Utilizatorul are acces la informații privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate oferite/asigurate de către JUST TRAVELS & TOURS S.R.L în cadrul  justtravelstours.ro;

justtravelstours.ro - reprezintă societatea JUST TRAVELS & TOURS S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Meziad Nr. 1, Bl. L2, Sc. 1, Et. 3, Ap. 7, 400546, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/5105/2018 şi având Codul Unic de Înregistrare 40157366;

 

Utilizator - reprezintă persoana care accesează Site-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat Termenii şi Condiţiile prezentului Site, îndeplinind în acest sens toate cerinţele procesului de înregistrare;

 

Utilizarea abuzivă - reprezintă utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor şi ale legislaţiei în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii JUST TRAVELS & TOURS S.R.L. 

Conținutul site-ului

Informațiile publicate pe Site sunt informaţii de interes general despre JUST TRAVELS & TOURS S.R.L., pachetele de servicii de călătorie sau serviciile de călătorie asociate comercializate de aceasta, ale partenerilor săi cât şi alte informaţii considerate de JUST TRAVELS & TOURS S.R.L. ca fiind de interes pentru Utilizatori.

Informaţiile sunt puse la dispoziția Utilizatorilor de regulă, în mod gratuit. JUST TRAVELS & TOURS S.R.L. îşi rezervă dreptul de a implementa anumite servicii pe Site ce vor fi oferite contra cost Utilizatorilor.

JUST TRAVELS & TOURS S.R.L. este deţinătoarea tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra Site-ului, respectiv asupra designului şi conţinutului acestuia precum şi asupra tuturor Mărcilor înregistrate de JUST TRAVELS & TOURS S.R.L. şi publicate pe Site. Utilizatorul are obligaţia de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale JUST TRAVELS & TOURS S.R.L., prevăzute de legislaţia în vigoare.

Utilizarea site-ului

Utilizatorul se obligă să acceseze şi să utilizeze Site-ul în scopuri şi prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

Limitarea răspunderii JUST TRAVELS & TOURS S.R.L.

JUST TRAVELS & TOURS S.R.L nu este şi nu poate fi făcută responsabilă pentru prejudiciile create de erorile, neacurateţea sau neactualizarea informaţiilor publicate sau menţinute pe Site, care nu se datorează culpei sale.

În cazul în care preţurile sau alte detalii referitoare la pachetele de servicii de călătorie/promoții au fost afişate greşit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greşit în baza de date, ne alocăm dreptul de a anula livrarea respectivului pachet de servicii de călătorie şi de a anunţa clientul telefonic/e-mail în cel mai scurt timp, despre eroarea apărută, dacă documentele de comercializare a pachetului de servicii de călătorie nu s-au livrat încă.

Caracteristicile pachetelor de servicii de călătorie prezentate pe Site sunt preluate/puse la dispoziție de furnizori şi JUST TRAVELS & TOURS S.R.L. nu îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea acestor informaţii.

Preţurile pachetelor de servicii de călătorie sau a serviciilor de călătorie asociate de pe acest Site sunt informative şi pot suferi modificări neanunțate. Promoţiile prezentate pe Site sunt valabile în perioada de timp menţionată. În cazul în care nu se menționează o perioadă de timp, acestea sunt valabile în limita locurilor disponibile. Toate pachetele de servicii de călătorie prezentate pe acest Site sunt disponibile în limita locurilor disponibile şi a condiţiilor Furnizorilor. În cazul epuizării disponibilităţilor reprezentantul JUST TRAVELS & TOURS va oferi alternative prin prezentarea altor pachete de servicii de călătorie asemănătoare ca şi aspect şi ofertă cu pachetul comandat a cărui disponibilitate s-a epuizat.

De asemenea, imaginile sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu, iar locaţiile, pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării design-ului fără notificare prealabilă de către furnizorii de servicii turistice.

JUST TRAVELS & TOURS S.R.L. îşi rezervă dreptul să completeze şi să modifice orice informaţie de pe Site.

Orice problemă cauzată de pachetele de servicii de călătorie prezentate pe Site se va soluţiona pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către Utilizator.

JUST TRAVELS & TOURS S.R.L. nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor şi condiţiilor.

JUST TRAVELS & TOURS S.R.L. nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncţionării Site-ului precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site.

Utilizarea Browser-ului Internet

JUST TRAVELS & TOURS S.R.L. garantează utilizarea optimă a Site-ului prin utilizarea minim a Internet Explorer 6.

Modalitățile de plată pentru finalizarea unei comenzi online sunt: online cu card bancar sau ordin de plată. În cazul în care optaţi pentru plata online cu card bancar, vă informăm că înregistrarea plății nu garantează confirmarea şi livrarea comenzii. În cazul în care comanda nu este confirmată (termenul pentru procesarea comenzii este de 48h) suma de bani plătită va fi restituită în contul dumneavoastră în cel mai scurt timp.

Înregistrarea comenzii nu reprezintă şi confirmarea acesteia. După preluarea comenzii, aceasta va fi procesată de către operatorii noştri în vederea confirmării şi stabilirii detaliilor de livrare. Termenul de livrare a documentelor de călătorie este de 1-5 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii.

Accesarea SITE-ului justtravelstours.ro 

Aceasta implică acceptul Utilizatorilor ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de compania JUST TRAVELS & TOURS S.R.L. Scopurile prelucrării acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promoţiile agenţiei de turism JUST TRAVELS & TOURS sau despre orice alte promoții sau activități desfășurate de JUST TRAVELS & TOURS S.R.L prin orice mijloace de comunicare (poştă, e-mail, telefon, SMS, etc.). JUST TRAVELS & TOURS S.R.L este unica deţinătoare a informațiilor colectate de pe acest site. JUST TRAVELS & TOURS S.R.L se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți prin vânzare, dezvăluire parțială, sau închiriere.

Singurele excepţii de la această regulă o constituie operatorul de marketing direct care efectuează diverse acțiuni specifice agreate de JUST TRAVELS & TOURS S.R.L, în baza unui document de tip NDA (Non-Disclosure Agreement) şi a unui contract.

Colectarea datelor 

Se face prin diverse modalități şi instrumente specifice precum: soft profesional de urmărire a traficului, aplicația de gestiune a newsletter-ului, prin salvarea în baze de date a diverselor formulare de contact disponibile pe site care sunt completate de către utilizatori, prin chestionare online etc. Utilizăm adresele IP pentru a analiza obiceiurile de navigare, a administra site-ul, a urmării interesele utilizatorilor şi a aduna informaţii demografice pentru uz intern. Toate acestea au ca scop creșterea gradului de ușurință în utilizarea site-ului şi publicarea unor informații cât mai relevante pentru interesele utilizatorilor.

Acces restricționat şi (dez)abonare 

Există zone în site care necesită înregistrare (vezi înregistrare) sau abonare (vezi newsletter). În cazul newsletter-ului, fiecare ediție/alertă conține şi modalitatea de dezabonare; odată accesată această opţiune, dezabonarea se aplică imediat, nefiind necesare alte confirmări din partea utilizatorilor.

În funcţie de tipul de înregistrare (creare cont site, abonare newsletter, etc), utilizatorului îi pot fi solicitate date precum: nume, prenume, e-mail, adresă, CNP, companie, etc. Aceste date sunt folosite pentru identificare, validarea sau completarea contului de abonat, pentru alte formulare necesare pentru vânzarea online.

Cookies 

Site-ul justtravelstours.ro folosește cookie-uri, acestea fiind date stocate pe computerul, terminalul mobil sau alt echipament al utilizatorului, conținând informații despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permințând memorarea unor opțiuni de navigare în site precum limba în care se afișează site-ul, tip de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator și a parolei pentru un acces rapid la conținutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site, de citire a conținutului acestuia. Cu ajutorul cookies, proprietarii de site-uri pot monitoriza și segmenta interesele utilizatorilor față de anumite zone sau aplicații ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătățirea experienței de navigare, introducerea unui conținut relevant pentru utilizator etc.

Unii dintre partenerii noștri de afaceri folosesc cookies pe site-ul nostru, de exemplu cei care își fac publicitate. Cu toate acestea, nu avem acces și nici nu putem controla aceste cookies.

Cookies care, din punct de vedere tehnic, nu sunt obligatorii a fi stocate pe terminalul utilizatorului, vor fi folosite doar dacă utilizatorul își exprimă consimțământul expres și neechivoc în legatură cu acestea, prin bifarea categoriilor prezentate. Utilizatorul își va putea retrage consimțământul în orice moment prin modificarea setărilor aferente browser-ului utilizat, în conformitate cu https://justtravelstours.ro/politica-cookies

Link-urile

Acest site conține link-uri către alte site-uri. JUST TRAVELS & TOURS S.R.L. nu este responsabilă de politica de confidențialitate practicată de aceștia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informaţii referitoare la colectarea datelor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul datelor colectate pe acest site.

Notificări şi acţiuni privind informațiile despre utilizatori 

La cererea scrisă a utilizatorilor, datată și semnată, expediată pe adresa JUST TRAVELS & TOURS S.R.L, aceasta se obligă:

  • să confirme solicitanților, dacă prelucrează sau nu date personale; acest lucru se face gratuit, o singură dată pe an;
  • să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
  • să transmită utilizatorului datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat justtravelstours.ro într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat în vederea transmiterii acestora altui operator;
  • să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, dacă acesta solicită acest lucru.

Comunicarea modificărilor 

Dacă informaţiile de identificare ale unui utilizator se schimbă (ca de exemplu codul poştal) sau dacă un utilizator doreşte să renunţe la serviciile noastre, vom avea grijă să corectăm, actualizăm sau să eliminăm acele date personale care ne-au fost încredinţate de către utilizator. Acest lucru poate fi realizat fie de pe pagina de înregistrare, fie prin intermediul formularului de contact.

Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată către utilizatori prin email, astfel încât aceștia să fie întotdeauna informați cu privire la datele pe care le colectăm, cum le utilizăm și în ce circumstanţe, dacă există, le facem publice. Utilizatorii vor putea să fie sau nu de acord cu utilizarea informațiilor în alte scopuri. Vom utiliza datele în concordanță cu politica sub care au fost culese informațiile, conform cu https://justtravelstours.ro/politica-de-confidentialitate

Securitate 

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării datelor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât şi online. Toate datele cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lăcăţel, a cărui poziţionare variază în funcţie de tipul de browser utilizat (exemplu: în partea de jos a ferestrei, dacă utilizaţi browser-ul Microsoft Internet Explorer sau în partea de sus a ferestrei, dacă utilizaţi browser-ul Google Chrome).

Prin complectarea oricărui formular din site sunteţi de acord cu Contractul privind serviciile de călătorie care poate fi vizualizat accesând https://justtravelstours.ro/contract


Fiind de acord cu prezentul document "Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului justtravelstours.ro", utilizatorii îşi asumă în totalitate eventualele riscuri.