Poliţă de asigurare

Călătorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi / sau sumelor achitate de acesta, în cazul insolvenţei JUST TRAVELS & TOURS S.R.L., la Societatea de Asigurare City Insurance S.A. 


Poliţa de asigurare în cazul insolvenţei Seria BN, Nr. 1432, emisă de City Insurance S.A. este valabilă până la data de 24.11.2020.