Formular de informare

FORMULAR CU INFORMAŢII STANDARD

PENTRU CONTRACTELE PRIVIND PACHETE DE SERVICII DE CĂLĂTORIE

 

Combinaţia de servicii de călătorie pusă la dispoziţia dumneavoastră este un pachet în înţelesul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative. Prin urmare, veţi beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor.

 

Agenţia de turism JUST TRAVELS & TOURS, în calitate de agenţie de turism organizatoare va fi pe deplin responsabilă pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu. În plus, conform legislaţiei, agenţia JUST TRAVELS & TOURS deţine protecţie pentru a vă rambursa plăţile şi, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine insolventă.

 

Detaliile de contact ale agenţiei JUST TRAVELS & TOURS sunt: Str. Meziad, nr. 1, Bl. L2, Sc. 1, Et. 3, Ap.7, 400546, Cluj-Napoca, Telefon: 004 0724 935 299, E-mail: office@justtravelstours.ro, Site: www.justtravelstours.ro   

 

Informaţiile suplimentare referitoare la principalele drepturi în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018 le puteţi vizualiza accesând https://justtravelstours.ro/ordonanta-nr-2-din-2018 şi https://justtravelstours.ro/contract

 

Urmărind hyperlinkurile specificate mai sus, veţi primi următoarele informaţii privind Drepturile principale în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018:

 

 • Călătorii primesc toate informaţiile esenţiale privind pachetul, anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie;

 

 • Există întotdeauna cel puţin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract;

 

 • Călătorilor li se pune la dispoziţie un număr de telefon de urgenţă sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenţia de turism organizatoare sau cu agentul de turism;

 

 • Călătorii au posibilitatea de a transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înştiinţări efectuate în mod rezonabil şi eventual a plăţii unor costuri suplimentare;

 

 • Preţul pachetului, poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, preţurile carburanţilor) şi dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, şi în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care creşterea preţului este mai mare de 8% din preţul pachetului, puteţi înceta contractul. În cazul în care Agenţia îşi rezervă dreptul de a creşte preţul, călătorul are dreptul la o reducere de preţ dacă apare o scădere a costurilor relevante.

 

 • Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare şi posibilitatea de a obţine rambursarea integrală a oricăror plăţi în cazul în care oricare dintre elementele esenţiale ale pachetului, altul decât preţul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, Agenţia anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare şi, după caz, la o despăgubire.

 

 • Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanţe excepţionale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinaţie care sunt susceptibile de a afecta pachetul.

 

 • Posibilitatea călătorilor de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalităţi de încetare adecvată şi justificabilă;

 

 • În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul şi acest fapt afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar Agenţia nu remediază problema. Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a preţului şi/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător;

 

 • Agenţia trebuie să ofere asistenţă în cazul în care călătorul se află în dificultate;

 

 • Modul în care plăţile vor fi rambursate în cazul în care Agenţia intră în insolvenţă. În cazul în care Agenţia intră în insolvenţă după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. Agenţia de turism organizatoare JUST TRAVELS & TOURS deţine următoarea poliţă de asigurare privind protecţia în caz de insolvenţă: Poliţa seria BN nr. 950, poliţa de asigurare privind protecţia în caz de insolvenţă a agenţiei de turism organizatoare, emisă de către CITY INSURANCE S.A., cu sediul în Cluj Napoca, str. Calea Dorobanţilor nr. 57A, Parter, telefon: 004 0264 257284, 004 0364 410113, office@cityinsurance.ro, www.cityinsurance.ro. Poliţa cu seria BN nr. 950 este valabilă până la data de 21.11.2019 şi poate fi vizualizată pe site-ul agenţiei la adresa: https://justtravelstours.ro/polita-de-asigurare;

 

 • Călătorii pot contacta societatea de asigurări sau, după caz autoritatea competentă, Ministerul Turismului – Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta C, Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93, E-mail: registratură@mturism.ro, în cazul în care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolvenţei agenţiei JUST TRAVELS & TOURS. 

 

În sensul prezentului formular prin agenţie de turism organizatoare se înţelege agenţia de turism organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agenţia de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018. În cazul prevederilor referitoare la insolvenţă, agenţia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz.

 

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 poate fi vizualizată accesând https://justtravelstours.ro/ordonanta-nr-2-din-2018